Dostępność
FB

Zastosowane środki poprawy efektywności energetycznej

Środki poprawy efektywności energetycznej

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94 poz. 551) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu informuje, że stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

  • Sukcesywna wymiana żarówek na energooszczędne
  • Wystąpienie do Energetyki Cieplnej Opolszczyzny o zmniejszenie mocy cieplnej dostarczanej do budynku RCKiK Opole
  • Zakup nowych urządzeń, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
  • Wymiana eksploatowanych urządzeń na urządzenia charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji. 

Stan krwi na dzień: 10.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.