Dostępność
FB

Kontakt

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

45-372 Opole

ul. Augustyna Kośnego 55

Kontakt e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl

Kontakt z rejestracją dla krwiodawców: 774413803

 

Składanie zapotrzebowań na krew i jej składniki telefonicznie pod numerami: 

bezpośrednim: 77 44 10 822

lub przez centralę:77 44 10 100, 77 44 10 600 lub 77 44 10 700 wewnętrzny do Ekspedycji: 120 lub 135

 

W sytuacjach awaryjnych możliwy jest kontakt z Ekspedycją i Serologią pod numerem telefonu komórkowego +48 662  175 164

 

Stan krwi na dzień: 13.06.2024

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus niski stan
B RhD minus niski stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.