Dostępność
FB

Kontakt

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

45-372 Opole

ul. Augustyna Kośnego 55

Kontakt e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl

Kontakt z rejestracją dla krwiodawców: 774413803

 
 

Składanie zapotrzebowań na krew i jej składniki telefonicznie pod numerami: 

bezpośrednio: 77 44 10 822 lub 77 44 10 100

przez centralę: 77 44 10 600 lub 77 44 10 700 wew. 120

 

 

 


Stan krwi na dzień: 29.11.2020

Legenda:

A RhD plus brakujący stan
B RhD plus średni stan
AB RhD plus średni stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus brakujący stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.