Dostępność
FB

Współpraca

Lp.

Nazwa Klubu

Adres Klubu

Prezes Klubu

 

REJON BRZEG

 

 

1.

Młodzieżowy Klub HDK PCK

przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie

w Brzegu

49-300 Brzeg

ul. Słowiańska 18

Marek PIĄTKOWSKI

2.

Klub HDK PCK

przy Oddziale Rejonowym PCK

w Brzegu

49-300 Brzeg

ul. Piastowska 29

Ryszard ŁĘCIŃSKI

3.

Klub HDK PCK

przy „Agromet Pilmet” Sp. z o.o.

w Brzegu

49-300 Brzeg

ul. Fabryczna 2

Stanisław ZAGDAŃSKI

4.

Klub HDK PCK

przy Fabryce Silników Elektrycznych „Besel” S.A.

w Brzegu

49-300 Brzeg

ul. Elektryczna 8

Krzysztof JANKOWSKI

5.

Klub HDK PCK

przy Biurze Urządzania Lasu

i Geodezji Leśnej

Oddział w Brzegu

49-300 Brzeg

ul. Piastowska 9

Edwin ADAMCZYK

6.

Klub HDK PCK

przy Brzeskim Centrum Handlowym „MARKO”

w Brzegu

49-300 Brzeg

ul. Trzech Kotwic 11

Marek SCELINA

7.

Kolejarski Klub HDK PCK

w Lewinie Brzeskim

49-300 Brzeg

ul. Piastowska 29

Krzysztof JACHNIEWICZ

 

REJON KĘDZIERZYN-KOŹLE

 

8.

Młodzieżowy Klub HDK PCK

przy I Liceum Ogólnokształcącym

im. H. Sienkiewicza

w Kędzierzynie –Koźlu

47-200 Kędzierzyn-Koźle

ul. Piramowicza 36

Katarzyna POLINOWSKA-MIŁEK

9.

Młodzieżowy Klub HDK PCK

przy II Liceum Ogólnokształcącym

im. M. Kopernika

w Kędzierzynie –Koźlu

47-220 Kędzierzyn-Koźle

ul. Matejki 19

Kacper PODGÓRSKI

10.

Młodzieżowy Klub HDK PCK

przy Zespole Szkół nr 1

im. Powstańców Śląskich

 w Kędzierzynie –Koźlu

47-200 Kędzierzyn-Koźle

ul. Skarbowa 2

Małgorzata HUZAR

11.

Młodzieżowy Klub HDK PCK

przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte

w Kędzierzynie –Koźlu

47-200 Kędzierzyn-Koźle

ul. Bohaterów Westerplatte 1

Waldemar WCZASEK

12.

Młodzieżowy Klub HDK PCK

przy Zespole Szkół nr 3

w Kędzierzynie –Koźlu

47-230 Kędzierzyn-Koźle

ul. Sławięcicka 79

Anna LEDWIG

13.

Młodzieżowy Klub HDK PCK

przy Zespole Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących

w Kędzierzynie –Koźlu

47-223 Kędzierzyn-Koźle

ul. Mostowa 7

Izabela HERMANOWICZ

14.

Młodzieżowy Klub HDK PCK

przy Zespole Szkół

w Komornie

47-214 Poborszów

Komorno

ul. Harcerska 81

Łukasz FLEGEL

15.

Młodzieżowy Klub HDK PCK

przy Zespole Szkół

Medycznych

w Kędzierzynie –Koźlu

47-200 Kędzierzyn-Koźle

ul. Piastowska 12

Katarzyna KRYSICA-WÓJT

16.

Klub HDK PCK

przy Kofama Koźle S.A.

w Kędzierzynie –Koźlu

47-205 Kędzierzyn-Koźle

ul. Portowa 47

Paweł LIBERDA

17.

Klub HDK PCK

przy Parafii pw. Ducha Św.

i NMP Matki Kościoła

w Kędzierzynie –Koźlu

47-232 Kędzierzyn-Koźle

ul. Bolesława Krzywoustego 2

Mieczysław FERDZYN

18.

Klub HDK PCK „Śródmieście”

przy Oddziale Rejonowym PCK

w Kędzierzynie –Koźlu

47-224 Kędzierzyn-Koźle

ul. Reja 2

Józef PAJOR

19.

Klub HDK PCK „Stoczniowiec”

przy Damen Shipyards Koźle Sp. o.o.

w Kędzierzynie –Koźlu

47-200 Kędzierzyn-Koźle

ul. Stoczniowców 2

Kazimierz SZULKA

20.

Klub HDK PCK

przy Cukrowni „Cerekiew”

w Ciężkowicach

47-260 Polska Cerekiew

Ciężkowice

ul. Fabryczna 13

Bronisław PIRÓG

 

REJON KLUCZBORK

 

 

21.

Młodzieżowy Klub HDK PCK

przy Zespole Szkół Gimnazjalnych, Licealnych

i Zawodowych

w Byczynie

46-220 Byczyna

Polanowice 92

Marek MENDEL

22.

Klub HDK PCK

przy Ochotniczej Straży Pożarnej

w Byczynie

46-220 Byczyna

ul. Częstochowska 1

Przemysław MUSIAŁEK

 

REJON NYSA

 

 

23.

Młodzieżowy Klub HDK PCK „Cardia” przy Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego

w Nysie

48-300 Nysa

ul. Orkana 6

Jerzy KIEŁB

24.

Młodzieżowy Klub HDK PCK „Gacek”

przy Środowiskowym Hufcu Pracy 8-4

w Nysie

48-300 Nysa

ul. Słowiańska 15a

Urszula ABRATKIEWICZ

25.

Młodzieżowy Klub HDK PCK „Kropelka”

przy Zespole Szkół Ekonomicznych

w Nysie

48-300 Nysa

Pl. Sikorskiego 1

Aneta MAŁEJKI

26.

Młodzieżowy Klub HDK PCK „Kropla życia”

przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych

w Nysie

48-303 Nysa

ul. Rodziewiczówny 1

Katarzyna PIERZCHAŁA

27.

Młodzieżowy Klub HDK PCK „Nysmena” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Nysie

48-300 Nysa

ul. Jana III Sobieskiego 2

Radosław KWIECIEŃ

28.

Młodzieżowy Klub HDK PCK „Wampirek” przy Zespole Szkół Technicznych

w Nysie

48-300 Nysa

ul. Szopena 4

Katarzyna KOWALSKA

29.

Młodzieżowy Klub HDK PCK „Aorta” przy Zespole Szkół

w Głuchołazach

48-340 Głuchołazy

ul. Kolonia Kaszubska 2

Piotr GACH

30.

Akademicki Klub HDK PCK „Vena”

przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

w Nysie

48-300 Nysa

ul. Ujejskiego 12

Ireneusz SZAFRANIEC

31.

Klub HDK PCK

w Głuchołazach

48-340 Głuchołazy

ul. Bohaterów Warszawy 7

Jan ĆWIEK

32.

Klub HDK PCK

przy Ochotniczej Straży Pożarnej

w Jasienicy Dolnej

48-315 Jasienica Dolna

Piotr ZAŁUSKI

33.

Klub HDK PCK

przy Urzędzie Miejskim

w Korfantowie

48-317 Korfantów

Rynek 4

Norbert KUBOŃ

34.

Klub HDK PCK

w Łambinowicach

48-316 Łambinowice

ul. Gen. Zawadzkiego 29

Stanisław KRETOWICZ

35.

Międzyzakładowy Klub HDK PCK

w Nysie

48-300 Nysa

ul.

Zbigniew SÓWKA

36.

Klub HDK PCK

przy Komendzie Powiatowej Policji

w Nysie

48-300 Nysa

ul. Armii Krajowej 28

Franciszek NOWICKI

37.

Klub HDK PCK

„Osocze” przy Zakładzie Karnym

w Nysie

48-300 Nysa

ul. Kościuszki 4a

Mariusz KOMAR

 

REJON OLESNO

 

 

38.

Klub HDK PCK

przy „Neapco Europe Sp. z o.o.

w Praszce

46-320 Praszka

ul. Kaliska 72

Antoni MARCINISZYN

 

REJON OPOLE

 

 

39.

Młodzieżowy Klub HDK PCK

przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. K. Gzowskiego

w Opolu

45-857 Opole

ul. Hallera 6

Mirosław ŚLIWIŃSKI

40.

Akademicki Klub HDK PCK

przy Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej

w Opolu

45-060 Opole

ul. Katowicka 68

Dawid CZARNECKI - Prezes

Teresa NIECHWIADOWICZ-CZAPKA - Opiekun

41.

Klub HDK PCK

przy Elektrowni Opole

w Brzeziu

46-021 Brzezie

Małgorzata GEZ

42.

Klub HDK PCK

w Głubczycach

48-100 Głubczyce

ul. Niepodległości 14

Elżbieta KUBAL

43.

Klub HDK PCK

w Krapkowicach

47-303 Krapkowice

ul. Damrota 2

Sławomir BOGUCKI

44.

Klub HDK PCK

przy Ochotniczej Straży Pożarnej

w Krasiejowie

46-040 Ozimek

Krasiejów

ul. Św. Floriana 2

Henryk LIBERA

45.

Klub HDK PCK „Perły życia”

w Namysłowie

46-100 Namysłów

Rynek – Ratusz 15

Roman SZAL

46.

Klub HDK PCK

przy Ochotniczej Straży Pożarnej

w Obrowcu

47-320 Gogolin

Obrowiec

ul. Łąkowa 1

Michał SUDER

47.

Klub HDK PCK

przy Ochotniczej Straży Pożarnej

w Odrowążu

47-315 Gogolin

Odrowąż

ul. Szkolna

Lucjan LUBASZKA

48.

Klub HDK PCK „Lokomotywownia”

przy PKP S.A.

w Opolu

45-071 Opole

ul. Armii Krajowej 35

Mirosław SZMYT

49.

Klub HDK PCK

„Nasza Opolska Krew”

przy Placówce Straży Granicznej

w Opolu

45-342 Opole

ul. Drzymały 1b

Anna GRAŻDAN

50.

Klub HDK PCK

przy Hucie „MAŁAPANEW” Sp. z o. o.

w Ozimku

46-040 Ozimek

ul. Kolejowa 1

Adam KOLMAN

51.

Klub HDK PCK

w Prudniku

48-200 Prudnik

ul. Klasztorna 4

Stanisław ANTOSZ

52.

Strzelecki Klub HDK PCK „Salus”

w Strzelcach Opolskich

47-100 Strzelce Opolskie

ul. Krakowska 16

Edward PODGAJNY

53.

Klub HDK PCK

w Zawadzkiem

47-120 Zawadzkie

ul. Dębowa 11

Tadeusz JARAWKA

 

REJON OTMUCHÓW

 

 

54.

Młodzieżowy Klub HDK PCK

przy Zespole Szkół

w Otmuchowie

48-385 Otmuchów

ul. Krakowska 36

Jolanta CZERNIEC

55.

Klub HDK PCK

przy Oddziale Rejonowym PCK

w Otmuchowie

48-385 Otmuchów

ul. Sienkiewicza 5

Andrzej FAL

56.

Klub HDK PCK

przy „FAMAD” Sp. z o.o.

w Paczkowie

48-370 Paczków

ul. Wojska Polskiego 28

Sławomir WANDZEL

Stan krwi na dzień: 10.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.