Dostępność
FB

Dział Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych

 

tel.: 77 44 13 808
e-mail: zamowienia@rckik-opole.com.pl

 


Realizowane zadania:

  • sporządzanie i aktualizacja informacji dotyczących funkcjonowania Centrum w zakresie objętym Krajowym Rejestrem Sądowym, Rejestrem Ministra Zdrowia oraz systemem ewidencji REGON,
  • przygotowanie projektów zarządzeń i regulaminów dotyczących funkcjonowania Centrum,
  • przygotowanie i prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych i ogłaszanie przetargów,
  • przygotowanie projektów umów z kontrahentami Centrum,

Stan krwi na dzień: 10.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.