Dostępność
FB

Dane teleadresowe

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 55


Dyrektor: dr n. med. Iwona Rajca Biernacka

 • tel. (77) 4410820
 • fax (77) 4410821
 • e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl
 •              dyrektor@rckik-opole.com.pl
 • elektroniczna skrzynka podawcza:   /rckik/SkrytkaESP


Zastępca Dyrektora ds. Medycznych: spec.transfuzjolog Andrzej Ostrowiecki

 • tel. 77 44 13 810
 • fax 77 44 10 821
 • e-mail: andrzej.ostrowiecki@rckik-opole.com.pl


Dział Zapewnienia Jakości: mgr Aleksandra Malarska

 • tel 77 44 13 828
 • e-mail: dzj2@rckik-opole.com.pl


Dział Finansowo-Księgowy: Bogusława Blacha

 • tel 77 44 13 805
 • e-mail: blachab@rckik-opole.com.pl


Dział Dawców i Pobierania: lek. Tadeusz Czuduk

 • tel 77 44 13 817
 • e-mail: dzial.dawcow@rckik-opole.com.pl


Dział Preparatyki i Ekspedycji: mgr Anna Tybulczuk

 • tel 77 44 13 816
 • e-mail: preparatyka@rckik-opole.com.pl
 • e-mail: ekspedycja@rckik-opole.com.pl


Dział Laboratoryjny: mgr Barbara Strażnikiewicz

 • tel 77 44 13 823
 • e-mail: serologia.kierownik@rckik-opole.com.pl


Pracownia Analiz Lekarskich:

 • tel 77 44 13 824


Pracownia Diagnostyki Czynników Zakaźnych:

 • wirusologia@rckik-opole.com.pl
 • tel 77 44 13 827


Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej:

 • serologia@rckik-opole.com.pl
 • tel 77 44 13 825


Dział Organizacyjno-Prawny i Zamowień Publicznych: inż. Aneta Olszowska

 • zamowienia@rckik-opole.com.pl
 • tel 77 44 13 808, 77 44 13 838


Dział Techniczny, Zaopatrzenia i Transportu: Stefan Czarniecki

 • zaopatrzenie@rckik-opole.com.pl
 • tel 77 44 10 823


Kierownik  Terenowego Oddziału w Brzegu: lek. med. Katarzyna Weiner-Szokalska

 • 49-300 Brzeg, ul. Mossora 1
 • tel. /fax 77 44 46 573
 • e-mail: brzeg.kierownik@rckik-opole.com.pl


Kierownik Terenowego Oddziału w Kędzierzynie - Koźlu: lek. med. Lech Osiński

 • 47-224 Kędzierzyn-Koźle ul. Koszykowa 5B
 • tel./fax 77 48 49 694
 • e-mail: kedzierzyn.kierownik@rckik-opole.com.pl


Kierownik Terenowego Oddziału w Kluczborku: lek. med. Janusz Banach

 • 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 26
 • tel./fax 77 44 71 515
 • e-mail: kluczbork.kierownik@rckik-opole.com.pl


Kierownik Terenowego Oddziału w Nysie: lek. med. Zygmunt Małecki

 • 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 47
 • tel./fax 77 43 32 443
 • e-mail: nysa.kierownik@rckik-opole.com.pl++ Metryka dokumentu:

Zamieszczenie w dniu 2015-02-24 13:52:52 przez Joanna Niedziela

Stanowisko: Administrator, Kontakt: admin@rckik-opole.com.pl


Aktualizacja w dniu 2015-02-24 13:54:51 przez Joanna Niedziela

Stanowisko: Administrator, Kontakt: admin@rckik-opole.com.pl


Aktualizacja w dniu 2015-09-15 10:37:16 przez Joanna Niedziela

Stanowisko: Administrator, Kontakt: admin@rckik-opole.com.pl


Aktualizacja w dniu 2015-10-07 14:37:07 przez Joanna Niedziela

Stanowisko: Administrator, Kontakt: admin@rckik-opole.com.pl


Aktualizacja w dniu 2016-09-19 11:35:40 przez Joanna Niedziela

Stanowisko: Administrator, Kontakt: admin@rckik-opole.com.pl


Aktualizacja w dniu 2017-12-28 12:53:31 przez Joanna Niedziela

Stanowisko: Administrator, Kontakt: admin@rckik-opole.com.pl


Aktualizacja w dniu 2018-02-16 11:43:50 przez Joanna Niedziela

Stanowisko: Administrator, Kontakt: admin@rckik-opole.com.pl


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.