Dostępność
FB

Dział Preparatyki i Ekspedycji

Kierownik:

mgr Anna Tybulczyk
tel.: 77 44 13 816;
e-mail: preparatyka@rckik-opole.com.pl

W skład działu wchodzą:


Zakres zadań :

 • Produkcja składników krwi
 • Kwalifikowanie składników krwi do użycia
 • Planowanie ogólnego litrażu krwi w oparciu o analizę zużycia przez szpitale
 • Całodobowe zaopatrywanie zakładów służby zdrowia w krew i składniki
 • Nadzorowanie prawidłowych warunków transportu krwi i jej składników.


Zajmuje się produkcją składników krwi, takich jak:

 • koncentrat krwinek czerwonych
 • koncentrat krwinek czerwonych pozbawiony kożuszka leukocytarno - płytkowego
 • koncentrat krwinek czerwonych z roztworem wzbogacającym
 • koncentrat krwinek czerwonych z roztworem wzbogacającym pozbawiony kożuszka leukocytarno - płytkowego
 • przemywany koncentrat krwinek czerwonych
 • ubogoleukocytarny -koncentrat krwinek czerwonych - filtrowany
 • koncentrat krwinek płytkowych otrzymywany metodą aferezy
 • osocze świeżo mrożone
 • koncentrat krwinek płytkowych otrzymywanych metodą manualną z osocza bogatopłytkowego
 • zlewany koncentrat krwinek płytkowych wyprodukowany w systemie zamkniętym
 • produkcja krioprecypitatu  

Stan krwi na dzień: 10.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.