Dostępność
FB

Informacja dotycząca Karty Postępowania

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu informuje, iż zgodnie z wytycznymi zawartymi w Narodowym Programie Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023 pacjenci objęci leczeniem w zakresie wyżej wymienionego programu zobowiązani są do posiadania Karty Postępowania (załącznik nr 1 Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023) .

Od 30 czerwca 2023 roku Karta Postępowania będzie zleceniem dożylnego podania koncentratu czynnika krzepnięcia/desmopresyny oraz warunkiem wystawienia zamówienia na produkty lecznicze przez lekarza z innego podmiotu leczniczego niż ośrodek leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne do profilaktyki i leczenia domowego. Na jej podstawie dokonywane będą dożylne podania koncentratów czynników krzepnięcia/desmopresyny.

 

W załączeniu: ”Karta postępowania” - załącznik nr 1 do Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019 - 2023 

pobierz plik do edycji 

pobierz plik w formacie pdf 

Stan krwi na dzień: 15.07.2024

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus niski stan
B RhD minus niski stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.