Dostępność
FB

Bądźmy dumni z medyków Opolszczyzny

Ozdrowieńcy -  Medycy Opolszczyzny, jako pierwsi zareagowali na prośbę RCKiK, dotyczącą oddania osocza w związku z przechorowaniem COVID-19. Swoją postawą potwierdzają, że zawód medyka wybrali z powołania, a życie i zdrowie pacjenta jest dla niech największą wartością.

Mieszkańcy Opolszczyzny mogą być dumni z ofiarności naszych medyków. Walczą ratując nasze zdrowie i życie, są pierwszymi na linii walki z COVID-19, opiekują się chorymi, sami często chorują a kiedy zwyciężą z chorobą sami oddają osocze, bo pomaganie mają we krwi.

Przypominamy, że osocze mogą oddać osoby, które:

  • przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2;
  • od wykonania ostatniego badania, które było ujemne minęło 14 dni;
  • są w wieku od 18 do 60 lat;
  • nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników;
  • kobiety, które nie były w ciąży.

Stan krwi na dzień: 23.05.2024

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus niski stan
B RhD minus niski stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.