Dostępność
FB

Przetargi

Przetarg z dniaTemat przetargu:Termin składania ofert-wniosków
2019-10-09

Nr przetargu: ZZP-172/19

„Sukcesywna dostawa pakietów czekolady" https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/8842/details

2019-11-07
  2019-09-17

  Nr przetargu: ZP 9A/2019

  Dostawa czekolady

  2019-09-25
  2019-08-27

  Nr przetargu: ZP 9/2019

  Dostawa czekolady

  2019-09-10
  2019-08-08

  Nr przetargu: ZP 7/2019

  Dostawa zestawów jednorazowych do pobierania krwinek płytkowych z aferezy oraz płynów do aferez

  2019-08-20
  2019-07-24

  Nr przetargu: ZP 8/2019

  Dostawa energii elektrycznej

  2019-08-01
  2019-06-07

  Nr przetargu: ZP 6A/2019

  Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej

  2019-06-17
  2019-05-29

  Nr przetargu: ZP 6/2019

  Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej

  2019-06-06
  2019-05-06

  Nr przetargu: ZP 5/2019

  Dostawa czekolady

  2019-05-15
  2019-04-15

  Nr przetargu: ZP 4/2019

  Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywaniabadań z zakresu immunologii transfuzjologicznej z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora
  do wykonywania tych badań.

  2019-05-14
  2019-03-28

  Nr przetargu: ZPU 24/KO 1/2019

  KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników

  2019-04-17
  2019-03-05

  Nr przetargu: ZZP

  KONKURSNA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO link do strony - http://www.zzpprzymz.pl/przetargi/konkurs-na-wybor-brokera-ub

  2019-03-20
   2019-02-25

   Nr przetargu: ZP 2/2019

   Opracowanie dokumentacji projektowej przy zastosowaniu BIM na remont i przebudowę budynku głównego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

   2019-03-07
   2019-01-21

   Nr przetargu: ZP 1/2019

   Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi

   2019-01-31
   2018-10-25

   Nr przetargu: ZP 9/2018

   Dostawa zestawów jednorazowych do pobierania krwinek płytkowych z aferezy oraz płynów do aferez.

   2018-11-06
   2018-10-09

   Nr przetargu: ZP 8/2018 - Zadanie nr 1

   Dostawa urządzeń mroźniczych  - zamrażarka do szokowego zamrażania osocza

   2018-10-22
   2018-10-05

   Nr przetargu: ZP 8/2018 - Zadanie nr 2

   Dostawa urządzeń mroźniczych - zamrażarka niskotemperaturowa.

   2018-10-15
   2018-09-18

   Nr przetargu: ZPU 48/KO/2018

   KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników

   2018-09-21
   2018-08-28

   Nr przetargu: ZPU 44/KO/2018

   Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:usług dotyczących jednoczesnego badania: RNA-HCV, DNA-HBV i RNA-HIV metodami biologii molekularnej (jakościowo), w materiale pobranym od dawców krwi.

   2018-09-10
   2018-08-17

   Nr przetargu: ZP 6A/2018

   Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych wraz dzierżawą hemoglobinometrów do oznaczania stężenia hemoglobiny

   2018-08-27
   2018-08-02

   Nr przetargu: ZP 6/2018

   Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych wraz dzierżawą hemoglobinometrów do oznaczania stężenia hemoglobiny

   2018-08-14
   2018-06-21

   Nr przetargu: ZP 3A/2018

   Dostawa sprzętu laboratoryjnego

   2018-07-02
   2018-06-01

   Nr przetargu: ZP 5/2018

   Dostawa odczynników  do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej

   2018-06-11
   2018-05-14

   Nr przetargu: ZP 4/2018

   Dostawa czekolad

   2018-05-25
   2018-04-09

   Nr przetargu: PN 1/2018 (powtórny)

   Sprzedaż samochodu marki SKODA OCTAVIA COMBI

   2018-04-20
   2018-03-29

   Nr przetargu: ZP 3/2018

   Dostawa urządzeń laboratoryjnych

   2018-04-10
   2018-02-13

   Nr przetargu: ZP 2A/2018

   Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi

   2018-02-21
   2018-01-31

   Nr przetargu: ZP 2/2018

   Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi

   2018-02-08
   2018-01-08

   Nr przetargu: ZP 1/2018

   Dostawa zestawów jednorazowych do pobierania krwinek płytkowych z aferezy oraz płynów do aferez

   2018-01-16
    

   Stan krwi na dzień: 18.11.2019

   Legenda:

   A RhD plus wystarczający stan
   B RhD plus wystarczający stan
   AB RhD plus wysoki stan
   0 RhD plus średni stan
   A RhD minus średni stan
   B RhD minus wystarczający stan
   AB RhD minus wystarczający stan
   0 RhD minus średni stan
      stan niski
      stan średni
      stan optymalny
      stan wysoki

   Galeria Zdjęć

   Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.