Dostępność
FB

REACT-EU

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wsparcie jednostki publicznej służby krwi poprzez doposażenie w sprzęt

Celem projektu jest poprawa dostępności, efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo a także wspieranie kryzysowych działań naprawczych mających na celu zabezpieczenie właściwej infrastruktury w kontekście pandemii COVID-19.

Planowanym efektem projektu jest wzmocnienie wydolności do reagowania i zachowania ciągłości pracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu oraz Oddziałów Terenowych w warunkach kryzysu, szczególnie w zakresie pandemii COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i ich skutków zdrowotnych
i społecznych oraz zwiększające odporność systemu ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu:4 132 746,45 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:3 754 000,00 PLN

Wersja do druku  (PDF, 572 KB)


 

    

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, jako beneficjent projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn. „Wsparcie jednostki publicznej służby krwi poprzez doposażenie
w sprzęt” informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.

 

Narzędziem informatycznym umożliwiającym przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego jest specjalny adres e-mail:

naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl ieprawidlowosci.

 

Wersja do druku  (PDF, 568KB)

 


Stan krwi na dzień: 15.07.2024

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus niski stan
B RhD minus niski stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.