Dostępność
FB

RODO

Kontakt w sprawie danych osobowych przetwarzanych przez RCKiK w Opolu.
 
Inspektorem ochrony danych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu jest Joanna Niedziela.
Kontakt za pomocą poczty e-mail: iod@rckik-opole.com.pl oraz w dni robocze od 7 do 14:30 pod nr tel. (77) 44 13 809, tel. kom. 530 022 205

Stan krwi na dzień: 15.07.2024

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus niski stan
B RhD minus niski stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.