Dostępność
FB

RODO

Kontakt w sprawie danych osobowych przetwarzanych przez RCKiK w Opolu.
 
Inspektorem ochrony danych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu jest Joanna Niedziela.
Kontakt za pomocą poczty e-mail: iod@rckik-opole.com.pl oraz w dni robocze od 7 do 14:30 pod nr tel. (77) 44 13 809, tel. kom. 530 022 205

Stan krwi na dzień: 03.12.2021

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.