Dostępność
FB

Dział Zapewnienia Jakości

Kierownik:

mgr Aleksandra Malarska - Specjalista Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej, specjalista I stopnia z epidemiologii i higieny
tel.: 77 44 13 828
e-mail: 
dzj@rckik-opole.com.pl

Zakres zadań:

  • Nadzór nad kwalifikowaniem składników krwi do użytku.
  • Nadzór nad niszczeniem składników krwi nie spełniających wymogów .
  • Nadzór nad jakością składników krwi.
  • Przeprowadzanie procedury " trace back".
  • Kontrola metod pracy.
  • Nadzór nad organizacją metod pracy, szkoleniem personelu, walidacją odczynników i aparatury.
  • Przeprowadzanie wewnętrznych kontroli poprawności pracy personelu medycznego, technik, procesów , dokumentacji
  • Współtworzenie , aktualizacja i archiwizacja standardowych procedur operacyjnych (SOP).
  • Zarządzanie specyfikacjami.
  • Nadzór nad jakością wyposażenia i materiałów , jakością zakupionej aparatury, sprzętu medycznego, odczynników.

Stan krwi na dzień: 10.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.