Dostępność
FB

Praca

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

 

poszukuje kandydatów stanowisko: młodszy asystent

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Opolu

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wynagrodzenie: do uzgodnienia w zależności od posiadanych kwalifikacji

Zakres obowiązków:

 • preparatyka składników krwi,
 • zwalnianie krwi i jej składników,
 • przygotowanie wysyłek osocza,
 • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników,
 • prowadzenie stosownej dokumentacji,
 • nadzorowanie właściwych warunków temperaturowych,
 • obsługa sprzętu i urządzeń medycznych.

 

Umiejętności i doświadczenie:

 • umiejętność obsługi komputera  przynajmniej w zakresie obsługi MS Word oraz Excel
 • sumienność i umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 • dyspozycyjność, obowiązkowość, zaangażowanie
 • umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętność pracy pod presją czasu i rozwiązywania problemów
 • chęć ciągłego rozwoju zawodowego

 

Wykształcenie:

wyższe medyczne: posiadanie dyplomu magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna lub innych kierunkach kształcenia właściwych dla dziedziny nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.

 

Umiejętności i uprawnienia:

Prawo Wykonywania Zawodu  Diagnosty Laboratoryjnego będzie dodatkowym atutem.

 

Wymagane dokumenty: CV, kopia dyplomu

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez RCKiK  w Opolu.”

 

Dokumenty proszę przesyłać na podany adres e-mail lub złożyć w sekretariacie RCKIK w Opolu

 

Oferta ważna do 28.08.2019 r.

 

Dane pracodawcy i forma kontaktu:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
Adres: ul. Kośnego 55 45-372 Opole
Osoba do kontaktu: Anna Rosińska

Telefon:774413807 w godzinach: 08:00 do 14:00:00
E-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl


 Regionalne Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

 

poszukuje kandydatów stanowisko: technik analityki medycznej/technik

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Opolu

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wynagrodzenie: do uzgodnienia w zależności od posiadanych kwalifikacji

Zakres obowiązków:

 • preparatyka składników krwi,
 • zwalnianie krwi i jej składników,
 • przygotowanie wysyłek osocza,
 • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników,
 • prowadzenie stosownej dokumentacji,
 • nadzorowanie właściwych warunków temperaturowych,
 • obsługa sprzętu i urządzeń medycznych.

 

Umiejętności i doświadczenie:

 • umiejętność obsługi komputera  przynajmniej w zakresie obsługi MS Word oraz Excel
 • sumienność i umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 • dyspozycyjność, obowiązkowość, zaangażowanie
 • umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętność pracy pod presją czasu i rozwiązywania problemów
 • chęć ciągłego rozwoju zawodowego

 

Wykształcenie:

Technik analityki medycznej - co najmniej tytuł zawodowy  technika analityki medycznejlub tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna.

 

Technik: posiadanie tytułu zawodowego technika chemika lub technika farmaceutycznego lub posiadanie conajmniej wykształcenia średniego dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.

 

Wymagane dokumenty: CV, kopia dyplomu

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez RCKiK  w Opolu.”

 

Dokumenty proszę przesyłać na podany adres e-mail lub złożyć w sekretariacie RCKIK w Opolu

 

Oferta ważna do 28.08.2019 r.

 

Dane pracodawcy i forma kontaktu:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
Adres: ul. Kośnego 55 45-372 Opole
Osoba do kontaktu: Anna Rosińska

Telefon: 774413807 w godzinach: 08:00 do 14:00:00
E-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl

Stan krwi na dzień: 19.08.2019

Legenda:

A RhD plus wystarczający stan
B RhD plus wystarczający stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus wystarczający stan
AB RhD minus wystarczający stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.