Dostępność
FB

Dział Informatyczny i Sprawozdawczości

mgr Joanna Niedziela

tel.: 77 44 13 809 e-mail: admin@rckik-opole.com.pl

Realizowane zadania:

  • wprowadzanie i eksploatacja systemów informatycznych na potrzeby Centrum,
  • opracowanie systemów informatycznych i integrowanie ewidencji na potrzeby zakładu,
  • prowadzenie szkolenia pracowników Centrum w zakresie obsługi komputerów i używanych programów komputerowych,
  • opracowanie i wdrażanie zasad i procedur zabezpieczeń danych przechowywanych na nośnikach informatycznych.

Stan krwi na dzień: 19.08.2019

Legenda:

A RhD plus wystarczający stan
B RhD plus wystarczający stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus wystarczający stan
AB RhD minus wystarczający stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.