Dostępność
FB

Dział Informatyczny i Sprawozdawczości

mgr Joanna Niedziela

tel.: 77 44 13 809

e-mail: admin@rckik-opole.com.pl

Realizowane zadania:

  • wprowadzanie i eksploatacja systemów informatycznych na potrzeby Centrum,
  • opracowanie systemów informatycznych i integrowanie ewidencji na potrzeby zakładu,
  • prowadzenie szkolenia pracowników Centrum w zakresie obsługi komputerów i używanych programów komputerowych,
  • opracowanie i wdrażanie zasad i procedur zabezpieczeń danych przechowywanych na nośnikach informatycznych.

Stan krwi na dzień: 10.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.