Dostępność
FB

Załatwianie spraw

Podczas przyjmowania krwiodawców RCKiK w Opolu stosuje się do przepisów „Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.o publicznej służbie krwi” (Dz.U.97.106.681).

W zakresie załatwiania spraw, RCKiK nie stosuje się do przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, gdyż nie jest instytucją samorządową.
Sprawy bieżące są załatwiane zgodnie z trybem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Stan krwi na dzień: 18.10.2021

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wystarczający stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.