Dostępność
FB

Obszar działania

Obszar działania Regionalnego Centrum obejmuje województwo opolskie z powiatami:

  • brzeski,
  • głubczycki,
  • kędzierzyńsko-kozielski,
  • kluczborski,
  • krapkowicki,
  • nyski,
  • oleski,
  • opolski,
  • prudnicki,
  • strzelecki,

z tym że dystrybucja krwi i jej składników oraz tkanek może odbywać się na terenie całego kraju.

Stan krwi na dzień: 18.10.2021

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wystarczający stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.