Dostępność
FB

Umowy zawarte w związku z COVID-19

Stosownie do przepisu art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z póź. zm), Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu informuje, iż zawarło następujące umowy:

 

  1. Umowa nr 06/05/2020 na zakup masek ochronnych jednorazowych w ilości 4.100 szt. zawarta w dniu 05.05.2020 r. z firmą ICE4B Spółka jawna z siedzibą w Opolu przy ul. Plebiscytowej 3/18,
  2. Umowa nr 01/07/2020 na zakup środka do dezynfekcji powierzchni – BACTICID AF – w ilości 120 szt. zawarta w dniu 06.07.2020 r. z firmą BIACHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Sowlanach przy ul. Alejkowej 21/B9,
  3. Umowa nr 02/07/2020 na zakup jednorazowych, niejałowych fartuchów medycznych zawarta w dniu 13.07.2020 r. z firmą MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. K. Szajnochy 11,
  4. Umowa nr 01/09/2020 na zakup masek ochronnych jednorazowych w ilości 10.000 szt. zawarta w dniu 02.09.2020 r. z firmą J. Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp. jawna z siedzibą w Lubinie przy ul. Przemysłowej 4a,
  5. Umowa nr 02/09/2020 na zakup jednorazowych rękawiczek nitrylowych w ilości  80 000 szt. zawarta w dniu 18.09.2020 r. z firmą Profi Protect Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Technologicznej 2.
  6. Umowa nr 01/10/2020 na zakup dostawę 3 szt. wolnostojących stacji do dezynfekcji rąk, zawarta w dniu 14.10.2020 r. z firmą IMPEL DELIVERY SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118
  7. Umowa nr 02/10/2020 na zakup jednorazowych rękawiczek nitrylowych w ilości  50 000 szt. zawarta w dniu 19.10.2020 r. z firmą Abook Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brzostowskiej 22.

Stan krwi na dzień: 18.10.2021

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wystarczający stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.