Dostępność
FB

Akty prawne stanowiące podstawę funkcjonowania

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu prowadzi działalność na podstawie:

  • Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 332 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.);
  • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.);
  • Innych obowiązujących przepisów prawa, dotyczących działalności Centrum w tym finansowych i podatkowych;
  • Statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu;

Stan krwi na dzień: 18.10.2021

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wystarczający stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.