Dostępność
FB

Kontrole

 

L.p.

Organ kontroli

Okres objęty kontrolą

Zakres kontroli

1.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

04.09.2019 r. – 04.10.2019 r.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

2.

POL-TAX Sp. z o.o.
Biegły rewident

19.10.2018 r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

24.04.2018 r.

Zgodnie z art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4.

POL-TAX Sp. z o.o.
Biegły rewident

12.04.2018 r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

5.

Główny Inspektor Farmaceutyczny

10 - 13.10.2017 r.

Kontrola na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

6.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

26 - 27.09.2017 r.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

7.

CSL Plasma GMBH Audyt

29.08.2017 r. – 30.08.2017 r.

GMP

 

8.

DEKRA Certification Sp. z o.o.

07.06.2017 r. – 08.06.2017 r.

Audyt systemu ISO 9001:2008

9.

Prowizja Biuro Audytorskie

30.12.2016 r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

10.

Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna
w Opolu

16.12.2016 r.

Kontrola na wniosek RCKiK dotycząca zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych przy nadbudowie, budowie budynków garażowo-magazynowych, rozbudowie dla potrzeb RCKiK.

11.

DEKRA Certification Sp. z o.o.

08.06.2016 r.

Audyt systemu ISO 9001:2008

12.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Opole

Wydział Kontroli Płatników Składek

10.12.2015 r. -

10.01.2016 r.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 6, art. 86 ust. 1, art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

13.

Bilans Audyt Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o.

31.12.2015 r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

14.

Ośrodek Dawców Szpiku RCKiK w Katowicach

17.11.2015 r.

Kontrola w zakresie pobierania, przechowywania i przygotowywania do transportu próbek krwi do badań od kandydatów na niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku (zgodnie z umową współpracy z dnia 02.10.2015 r. na promocję dawstwa szpiku).

15.

Główny Inspektor Farmaceutyczny

20 - 23.10.2015 r.

Zgodnie z art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

16.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

29 - 30.09.2015 r.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Kontrolowano:

  1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu,
  2. Oddział Terenowy w Kluczborku
  3. Pracownię Serologii z Bankiem Krwi w PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.

17.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Biuro Kontroli i Audytu

24.06.2015 r.

Prawidłowość wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia środków finansowych za 2014 r., przekazanych z Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem Województwa Opolskiego na podstawie umowy nr SR/1/2014 na zorganizowanie szkoleń objętych programem stażu podyplomowego lekarzy medycyny.

18.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

19.06.2015 r.

Zgodnie z art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

19.

CSL Plasma GMBH

16 - 18.06.2015 r.

GMP

20.

DEKRA Certification Sp. z o.o.

19.05.2015 r.

Audyt systemu ISO 9001:2008

21.

Prowizja Biuro Audytorskie

28.11.2014 r. – 25.04.2015 r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

22.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu

10.09.2014 r. – 22.09.2014 r.

Realizacja obowiązku wynikającego z  art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych latach 2012 i 2013.

23.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu

Data zawiadomienia 19.08.2014 r.

Zgodnie z art. 281 § 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; za lata 2012 i 2013.

24.

BIOMED-Lublin WSiSz S.A.

18.11.2014 r.

Audyt dostawy osocza.

25.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

27.06.2014 r.

Kontrola przeprowadzona na wniosek RCKiK dotycząca odbioru mroźni – na podstawie art. 56 ustawy Prawo Budowlane

26.

DEKRA Certification Sp. z o.o.

11.06.2014 r. – 12.06.2014 r.

Audyt systemu ISO 9001:2008

27.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

03.06.2014 r.

Prawidłowość wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia środków finansowych za 2013 r., przekazanych z Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem Województwa Opolskiego na podstawie umowy nr SR/1/2013 na zorganizowanie szkoleń objętych programem stażu podyplomowego lekarzy medycyny.

28.

Prowizja Biuro Audytorskie

08.04.2014 r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

29.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02 - 03.10.2013 r.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Kontrolowano:

  1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu,
  2. Oddział Terenowy w Kędzierzynie-Koźlu.

30.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

09.07.2013 r.

Zgodnie z art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

31.

Główny Inspektor Farmaceutyczny

09 - 12.07.2013 r.

Inspekcja ogólna GMP.

32.

Najwyższa Izba Kontroli

05.07.2013 r.

Zgodnie z art. 3. ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.

33.

DEKRA Certification Sp. z o.o.

11.06.2013 r.

Audyt systemu ISO 9001:2008

34.

CSL Plasma GMBH

14 - 17.05.2013 r.

GMP

35.

POL-TAX Sp. z o.o.

Biegły rewident

07.05.2013 r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

36.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

19.04.2013 r.

Prawidłowość wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia środków finansowych za 2012 r., przekazanych z Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem Województwa Opolskiego na podstawie umowy nr SR/1/2012 na zorganizowanie szkoleń objętych programem stażu podyplomowego lekarzy medycyny i lekarzy dentystów.

37.

Główny Inspektor Farmaceutyczny

17 - 19.07.2012 r.

Inspekcja ogólna GMP.

38.

CSL Plasma GMBH

25.05.2013 r.

GMP

39.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

18.05.2012 r.

Prawidłowość wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia środków finansowych za 2011 r., przekazanych z Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem Województwa Opolskiego na podstawie umowy nr SR/1/2011 na zorganizowanie szkoleń objętych programem stażu podyplomowego lekarzy medycyny i lekarzy dentystów.

40

Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna
w Opolu

30.04.2012 r.

Zakres wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych dot. oceny narażenia zawodowego.

41

Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna

w Opolu

17.01.2012 r.

Kontrola na wniosek RCKiK.

42.

Państwowa Inspekcja Pracy

05.01.2012 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

43.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

22.11.2011 r.

Kontrola mobilnej stacji poboru krwi w celu wydania opinii - na wniosek RCKiK.

44.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

05 - 06.10.2011 r.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

45.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

23.09.2011 r.

Prawidłowość wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia środków finansowych za 2010 r., przekazanych z Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem Województwa Opolskiego na zorganizowanie szkoleń objętych programem stażu podyplomowego lekarzy medycyny i lekarzy dentystów.

46.

DEKRA Certification
Sp. z o.o.

21.06.2011 r.

Audyt systemu ISO 9001:2008

47.

CSL Plasma GMBH

21 - 23.03.2011

GMP

48.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Opole

03 - 22.03.2011 r.

Kontrola zgodnie z upoważnieniem nr 24-0954-20110301011

49.

Główny Inspektor Farmaceutyczny

13 - 14.09.2011 r.

Inspekcja w procedurze zmiany zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

Stan krwi na dzień: 18.10.2021

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wystarczający stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.