Dostępność
FB

Skargi i wnioski

Bezpośredni kontakt w sprawie skarg i wniosków:
45-372 Opole ul. Kośnego 55,
pokój nr 4 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35.

 

Kontakt poprzez:

  • tel. (77) 4410820
  • fax (77) 4410821
  • e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl
  • e-mail: dyrektor@rckik-opole.com.pl 

Stan krwi na dzień: 18.10.2021

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wystarczający stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.