Dostępność
FB

Profil nabywcy

Data ogłoszeniaTemat:
2019-03-01

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora do tych badań przez okres 48 miesięcy

2017-03-20

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Dostawa testów do badania markerów patogenów przenoszonych drogą krwi wraz z dzierżawą kompletu aparatury niezbędnej do automatycznego wykonywania badań za pomocą przedmiotowych rodzajów testów

 

Stan krwi na dzień: 28.01.2022

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus niski stan
B RhD minus niski stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.