Dostępność
FB

SMS do dawców

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, w przypadku niskiego poziomu zapasów krwi wysyła wiadomości sms z prośbą o przybycie w celu oddania krwi. Wiadomości wysyłane są zawsze bezpośrednio do honorowych dawców krwi, których dane są w naszym posiadaniu i którzy wyrazili zgodę na taką formę informowania.
Część wiadomości wysyłanych do dawców ma charakter informacyjny. Przypominamy w nich o akcjach pobierania krwi odbywających się w najbliższym rejonie zamieszkania dawcy, podając adres i godziny poboru krwi.
Z uwagi na to, że sms do dawcy jest generowany automatycznie, prosimy nań nie odpowiadać.


RCKiK w Opolu nigdy nie kieruje prośby o przesyłanie dalej informacji zawartych w wiadomościach. 

Stan krwi na dzień: 18.05.2022

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wysoki stan
B RhD minus niski stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.