Dostępność
FB

Światowy Dzień Krwiodawcy

W Światowy Dzień Krwiodawcy 2022 WHO wzywa ludzi na całym świecie do oddawania krwi w geście solidarności.
 
Bezpieczna krew i produkty krwiopochodne oraz ich transfuzja to kluczowy aspekt opieki i zdrowia publicznego. Odgrywają kluczową rolę w leczeniu osób cierpiących na szereg chorób oraz w wyniku wypadków, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Potrzeba krwi jest powszechna, ale dostęp do niej jest ograniczony – zwłaszcza w krajach o niskich i średnich dochodach, gdzie niedobory dotykają szczególnie kobiety i dzieci, ponieważ to właśnie oni najbardziej potrzebują krwi.
 
Regularne, honorowe oddawanie krwi to prosty i bezinteresowny krok, który każdy może podjąć, aby wzmocnić swoją społeczność, wspierać lokalny system opieki zdrowotnej i ratować życie.

World Health Organization ogłosiło, że gospodarzem obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy 2022 będzie Mexico City.

Stan krwi na dzień: 07.07.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus niski stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus niski stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.