Dostępność
FB

Łańcuszek sms-owy

W związku z docierającymi do nas informacjami o odbieraniu przez mieszkańców woj. opolskiego krążących po całej Polsce sms-ów z prośbą o oddawanie dla dziecka  krwi grupy B Rh minus informujemy, że RCKiK w Opolu nie jest autorem tych informacji. Aktualny stan zapasów krwi w grupie BRh minus pozwala na zaspokojenie potrzeb pacjentów leczonych na terenie naszego województwa.
 
RCKiK w Opolu, w przypadku niskiego poziomu zapasów krwi (UWAGA! nie dopuszcza się do braku krwi) kieruje swoją prośbę o przybycie w celu oddania krwi w formie sms-ów zawsze bezpośrednio do honorowych dawców krwi, którzy wyrazili zgodę na taką formę informowania. Natomiast nigdy nie kieruje prośby o przesyłanie tych informacji innym użytkownikom sieci.

 

Zachęcamy honorowych krwiodawców oraz wszystkich ludzi dobrej woli do systematycznego oddawania krwi, niezależnie od posiadanej grupy.

Stan krwi na dzień: 05.08.2021

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus wystarczający stan
B RhD minus wystarczający stan
AB RhD minus wystarczający stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.