Dostępność
FB

Wampiriada na Uniwersytecie Opolskim

W dniach 8 - 9 kwietnia 2015 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w Studenckim Centrum Kultury (Kampus UO) odbędzie się akcja pobierania krwi zainicjowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego.

Zapraszamy!

... bo każda kropla jest ważna

W dniach 8 - 9 kwienia 2015 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w Studenckim Centrum Kultury (Kampus UO) odbędzie się akcja pobierania krwi zainocjowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytety Opolskiego.W dniach 8 - 9 kwienia 2015 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w Studenckim Centrum Kultury (Kampus UO) odbędzie się akcja pobierania krwi zainocjowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytety Opolskiego.

Stan krwi na dzień: 20.02.2020

Legenda:

A RhD plus wystarczający stan
B RhD plus wystarczający stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus wystarczający stan
AB RhD minus wystarczający stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.