Dostępność
FB

Uwaga na sms-y

    Z uwagi na docierające do nas informacje o krażących sms-ach powiadamiająjących o braku krwi grupy B rhD minus, w których podany jest numer kontaktowy telefonu komórkowego - zwracamy się z prośbą o ignorowanie takich wiadomości i przede wszystkich nie odpowiadanie na nie, aby w ten sposób zabezpieczyć się przez skutkami działań nieuczciwych osób.

Stan krwi na dzień: 16.05.2021

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus niski stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.