Dostępność
FB

Rekrutacja do wojska

Już dziś wybierz termin szkolenia podstawowego dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w 2023 roku! Zrób pierwszy krok i zarejestruj się na www.zostanzolnierzem.pl albo złóż wniosek do DZSW w najbliższym Wojskowym Centrum Rekrutacji.

Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).

 

Link: Wojskowe Centrum Rekrutacji w Opolu (wp.mil.pl)

P
DF z informacjami: 

 

Stan krwi na dzień: 23.05.2024

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus niski stan
B RhD minus niski stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.