Dostępność
FB

Obowiązująca dyskwalifikacja dawców z powodu sytuacji epidemiologicznej - stan na 20.08.2020

I. Zgodnie z zaleceniami ECDC, GIS oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, osoby powracające z następujących terenów są dyskwalifikowane na 14 od powrotu, w związku z występowaniem na tych terenach zakażenia SARS-CoV-2:

 1. Wszystkie kraje znajdujące się poza obszarem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 2. Kraje Unii Europejskiej i EOG: 
 • Belgia,
 • Bułgaria,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Islandia,
 • Luksemburg,
 • Malta, 
 • Rumunia,
 • Szwecja

Stan krwi na dzień: 05.08.2021

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus wystarczający stan
B RhD minus wystarczający stan
AB RhD minus wystarczający stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.