Dostępność
FB

Obchodzimy dni honorowego krwiodawstwa

Wszystkim Honorowym Dawcom Krwi z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, które obchodzone są w dniach 22-26 listopada życzymy spełnienia marzeń,  zdrowia i samych sukcesów. Dziękujemy  wszystkim, którzy skupiają się wokół idei Polskiego Czerwonego Krzyża za dotychczasową wspaniałą współpracę i zaangażowanie w działalność na rzecz krwiodawstwa.
Dyrekcja i Pracownicy RCKiK w Opolu.


 

Stan krwi na dzień: 07.07.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus niski stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus niski stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.