Dostępność
FB

KREW. ŁĄCZY I DZIELI

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin proponuje Honorowym Dawcom Krwi  bezpłatne zwiedzenie wystawy pn. "Krew. Łączy i dzieli".
Wystawę czasową będzie można obejrzeć w dniach: 13.10.2017 r. - 29.01.2018 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, przy ulicy Anielewicza 6, 00-154 w Warszawie.
Warunkiem do bezpłatnego obejrzenia wystawy jest okazanie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi.
Więcej informacji na temat wystawy znajduje się na stronie: http://www.polin.pl/pl/krew.

Stan krwi na dzień: 03.12.2021

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.