Dostępność
FB

Jak zostać dawcą szpiku

Potencjalnym Niespokrewnionym Dawcą Szpiku może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 45 roku życia.
Osoba, która chciałaby wpisać się do Rejestru i zostać dawcą macierzystych komórek krwiotwórczych powinna:

 

  • zgłosić się do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, do Oddziałów Terenowych lub do miejsca gdzie przeprowadzana jest akcja honorowego oddawania krwi;
  • wypełnić pisemną deklarację potwierdzającą wolę zostania dawcą szpiku;
  • wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia.

Przy zgłoszeniu do Rejestru odbywa się wstępna kwalifikacja lekarska, a ponowna przy ewentualnym dawstwie. Zawsze decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz. Podczas wstępnej kwalifikacji lekarskiej - pobiera się od kandydata na dawcę 5 ml krwi z żyły łokciowej, celem oznaczenia antygenów HLA kl. I i kl. II .

WAŻNE, aby przed zgłoszeniem podjąć świadomą, dobrowolną i odpowiedzialną decyzję, tak aby nie zmieniać tej decyzji w przypadku znalezienia biorcy.

Stan krwi na dzień: 03.12.2021

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.