Dostępność
FB

Dni honorowego krwiodawstwa PCK

Kochani,

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa składamy Wam najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.

Dziękujemy, że zawsze jesteście z nami i możemy na Was liczyć. Każdego dnia niesiecie pomoc chorym i ratujecie ludzkie życie co zasługuje na największy szacunek i uznanie.

Dyrekcja i Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu


 

 


 


Stan krwi na dzień: 18.10.2021

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wystarczający stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.