Dostępność
FB

Ciężko się żegnać...

 W niedzielny poranek 25 października 2020 r.   dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci doktora  Tadeusza Czuduka, wieloletniego kierownika Działu Dawców i Pobierania w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.  Odszedł od nas Lekarz, mocno kochający swój zawód .. Odszedł od nas Człowiek wielkiego serca i ducha, który słowa przekuwał w działanie. Człowiek energiczny, pełen  planów na przyszłość.

Doktor Tadeusz Czuduk  ukończył  studia na Akademii Medycznej w Gdańsku - Wydział Lekarski i w dniu  19 czerwca 1980 r. otrzymał  dyplom lekarza. Podnosząc kwalifikacje zawodowe uzyskał specjalizacje: z  chirurgii urazowo-ortopedycznej  stopnia I -  25.10.1984 r. oraz ortopedii i traumatologii stopnia II 24.10.1991 r.

Pracę lekarza rozpoczął 15.09.1980 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, gdzie pracował do 31.03.1986 r.

Od dnia  01.04.1986 r. Doktor Tadeusz Czuduk nierozerwalnie związany był z Opolszczyzną. Pracował w  ZOZ MSWiA w Opolu do 2002 r., w Szpitalu w Kluczborku do 2009 r. oraz w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Opolu do 2020 r. 

Posiadane przez doktora  Tadeusza Czuduka   kwalifikacje i umiejętności  sprawiały, że przez szereg lat ratował, życie i zdrowie swoich pacjentów.

Doktora Tadeusza  Czuduka zapamiętamy jako  bardzo  oddanego   lekarza. Ofiarnego, sumiennego i zaangażowanego  pracownika, kierownika w  Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

 Doktorze… ciężko się żegnać. Będzie nam  Pana bardzo  brakowało…

 

 Serdeczne wyrazy współczucia Żonie z Rodziną składa Dyrekcja RCKiK w Opolu  wraz z pracownikami.

Stan krwi na dzień: 18.10.2021

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wystarczający stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.