Dostępność
FB
  • Żołnierze wspierają krwiodawstwo

  • ...ktoś właśnie potrzebuje krwi

  • Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie

  • Co powinieneś wiedzieć o koronawirusie

  • Komunikat w sprawie czynników krzepnięcia

Stan krwi na dzień: 03.04.2020

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wystarczający stan
B RhD minus niski stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.