Dostępność
FB
  • Życzenia z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy

  • SzczepimySIĘ

  • Festiwal Powstań Śląskich

  • Nowe uprawnienia dla krwiodawców

  • Osocze od ozdrowieńców

Stan krwi na dzień: 18.10.2021

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wystarczający stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.