Dostępność
FB
  • Życzenia

  • Projekt: Opolskie przeciw "COVID-19"

  • Osocze od ozdrowieńców

  • Bądźmy dumni z medyków Opolszczyzny

  • Komunikat NCK

Stan krwi na dzień: 05.07.2020

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus średni stan
AB RhD plus wystarczający stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.