Dostępność
FB

Szkolenia specjalizacyjne i staże kierunkowe

Informujemy, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu posiada akredytację do prowadzenia:

  • szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej w systemie modułowym,
  • stażu kierunkowego w RCKiK w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie hematologii w systemie modułowym.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 77 44 13 801

 lub mailowy sekretariat@rckik-opole.com.pl

Stan krwi na dzień: 03.12.2021

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.