Dostępność
FB

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 października 2017

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotneROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Wykaz załaczników:

Załącznik nr 1: Wzór KSIĄŻKA TRANSFUZYJNA
Załącznik nr 2: Wzór STANDARDAWA PROCEDURA OPERACYJNA (SOP)
Załącznik nr 3:
Wzór ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE NA KREW I JEJ SKŁADNIKI
Załącznik nr 4:zór KARTA IDENTYFIKACYJNA GRUPY KRWI
Załącznik nr 5: Wzór ZLECENIE NA BADANIE GRUPY KRWI
Załącznik nr 6: Wzór zlecenia wykonania próby zgodności
Załącznik nr 7: Wzór WYNIK BADANIA GRUPY KRWI

Załącznik nr 8wzór ZAMÓWIENIE NA KREW I JEJ SKŁADNIKI DO PILNEO PRZETOCZENIA
Załącznik nr 9: Wzór WYNIK PRÓBY ZGODNOŚCI
Załącznik nr 10: Wzór ZGŁOSZENIE NIEPOŻĄDANEJ REAKCJI LUB ZDARZENIA
Załącznik nr 11: Wzór ZAMÓWIENIE ZBIORCZE NA KREW LUB JEJ SKŁADNIKI
Załącznik nr 12:
ZAŚWIADCZENIE UPOWAŻNIAJĄCE DO SAMODZIELNEGO WYKONY WANIA BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH ORAZ AUTORYZACJI WYNIK ÓW DLA DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO I LEKARZA ORAZ ZAŚWIADCZE NIE UPOWAŻNIAJĄCE DO SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH DLA TECHNIKA ANALITYKI MEDYCZNEJ
Załącznik nr 13: Wzór KSIĄŻKA BADAŃ GRUP KRWI
Załącznik nr 14: Wzór KSIĄŻKA PRÓB ZGODNOŚCI
Załącznik nr 15: Wzór ZLECENIE NA KONSULTACYJNE BADANIE IMMUNOHEMATOLOGICZNE

Załącznik nr 16: ZLECENIA NA WYKONANIE BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH KWALIFIKUJĄCYCH DO PODANIA IMMUNOGLOBULINY ANTY-D W RAMACH PROFILAKTYKI KONFLIKTU SEROLOGICZNEGO RhD
Załącznik nr 17:WYNIK BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH KWALIFIKUJĄCYCH DO PODANIA IMMUNOGLOBULINY ANTY-D

Stan krwi na dzień: 10.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.