Dostępność
FB

Przebieg wizyty

RCKiK przyjmuje Krwiodawców:

poniedziałek - piątek od 7.00 do 16.30

W kartotece w tych samych godzinach można również odebrać wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych, oraz zasięgnąć informacji dotyczących oddawania krwi.

Jeśli chcesz oddać krew lub odebrać wyniki badań na pewno będzie potrzebny dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość. Bez takiego dokumentu nie można oddać krwi,czy też odebrać wyników.

 W czasie, kiedy obsługa rejestracji będzie wprowadzała Twoje dane do systemu komputerowego, Ty powinieneś przeczytać informacje dla krwiodawców i wypełnić kwestionariusz dawcy. Zajmie to ok. 10-15 minut.

Następnie zostaniesz wezwany do gabinetu analiz lekarskich, gdzie zostaną pobrane próbki krwi na badania kontrolne, a po uzyskaniu wyników w gabinecie lekarskim odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z lekarzem i krótkie badanie lekarskie.

Lekarz poinformuje Cię również o rodzaju zabiegu, sposobie jego przeprowadzenia, o rodzaju przeprowadzanych badań laboratoryjnych, chorobach przenoszonych droga krwi i innymi drogami, a także możliwości umieszczenia w rejestrze dawców nie odpowiadających wymogom zdrowotnym, niezbędnym do oddawania krwi. Lekarza możesz zapytać o wszystko !!!

Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie zostaniesz zakwalifikowany do oddania krwi lub jej składników i od razu po wyjściu z gabinetu lekarskiego udasz się do Pracowni Pobierania gdzie w towarzystwie fachowego i miłego personelu lekarsko - pielęgniarskiego spędzisz ok.20 minut.

Po pobraniu krwi, jeśli chcesz będziesz mógł się napić kawy lub herbaty i otrzymasz tzw. równoważnik kaloryczny w postaci czekolad.

Łączny czas, jaki zajmie Ci wizyta w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa to około 1 godziny.

Oczywiście, jeśli będzie taka konieczność spędzisz tutaj taką ilość czasu, która będzie potrzebna by twoje samopoczucie powróciło do normy.

Jeśli masz obawy możesz przyjść z kimś bliskim, kto na Ciebie poczeka lub będzie chciał oddać krew razem z Tobą.

Wszyscy dawcy odpoczywają przez przynajmniej 15 minut po oddaniu krwi, a utracona objętość zaczyna się uzupełniać nim krwiodawca opuści naszą placówkę.

Przez cały czas krwiodawcy są pod opieką fachowego personelu lekarsko - pielęgniarskiego.

Po oddaniu krwi trzeba pić więcej płynów by uzupełnić stratę objętości.


Każdy dawca po oddaniu krwi ma prawo do dnia wolnego od pracy i nauki i zawsze może żądać zaświadczenia o oddaniu krwi podpisanego przez lekarza. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996(Dz.U.Nr 60 poz 281)& 12 oraz Ustawa o Publicznej Służbie Krwi (Dz.U.Nr 106 z 1997 r poz 681 rozdz 2,artykuł 9 punkt 1 ustawy). Pracodawca ma obowiązek respektować zaświadczenie i zaplacić pracownikowi jak za dzień przepracowany. 

Stan krwi na dzień: 10.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.