Dostępność
FB

Pobieranie krwi

  • Oddanie krwi jest zabiegiem bezpiecznym, pod warunkiem, że osoba zakwalifikowana do jej oddania jest zdrowa.
  • Wieloletnie doświadczenia wykazały, że zarówno jednorazowe, sporadyczne jak i regularne pobieranie (4-6 razy w roku ) krwi w ilości nie przekraczającej 10% objętości krążącej nie powoduje szkodliwych następstw w organizmie zdrowego czowieka.
  • Ilość pobieranej krwi nie przekracza więc 450 ml ( +-10%)co stanowi ok. 8-9% objętości krwi krążącej u dorosłego człowieka.
  • Z takiej objętości krwi można przygotować 3 różne składniki: koncentrat krwinek czerwonych,osocze świeżo mrożone , koncentrat krwinek płytkowych.
  • Pobranie krwi trwa nie dłużej niż 10 minut i jest zabiegiem bezbolesnym, a nieprzyjemne dla niektórych osób doznania przy wkłuciu igły do żyły zminimalizowane są przez jej specjalne ostrzenie i wyprofilowanie(igła atraumatyczna).
  • Wszyscy dawcy odpoczywają przez przynajmniej 15 minut po oddaniu krwi ,a utracona objętość zaczyna się uzupełniać nim krwiodawca opuści naszą placówkę.
  • Przez cały czas krwiodawcy są pod opieką fachowego personelu lekarsko - pielęgniarskiego.
  • W przypadku regularnego oddawania krwi kobieta może ją oddawać maksymalnie 4 x w roku , a mężczyzna 6 razy.
  • Odstępy pomiędzy kolejnymi oddaniami nie mogą być krótsze niż 8 tygodni.
  • Za każdym razem są wykonane badania laboratoryjne i przeprowadzone badanie lekarskie. 

Stan krwi na dzień: 10.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.