Dostępność
FB

Oddawanie płytek krwi

Co to są płytki krwi?

Płytki krwi są małymi krwinkami obecnymi we krwi każdego człowieka. Są one potrzebne do prawidłowego krzepnięcia krwi. Chorzy, którzy nie mają wystarczającej ilości płytek krwi są narażeni na krwotok nawet z niewielkich ran, na nadmierne krwawienie podczas operacji lub na groźne dla życia krwotoki mózgowe.

Kto wymaga transfuzji płytek?

Są to chorzy, także dzieci poddawani masywnej chemio i radioterapii z powodu nowotworów złośliwych i chorób krwi np. białaczki. U tych ludzi terapia uszkadza komórki szpiku kostnego, które tworzą płytki krwi.
Transfuzje płytek są również potrzebne ludziom operowanym z powodu chorób serca w krążeniu pozaustrojowym i w przebiegu intensywnej terapii po wypadkach komunikacyjnych w urazach wielonarządowych.
Widać, że są to ekstremalne przypadki zagrożenia życia!!!

W jaki sposób otrzymuje się płytki do transfuzji?

W procesie zwanym aferezą krwiodawca jest połączony przez wkłucie do żyły ze specjalnym aparatem zwanym separatorem komórkowym, który potrafi z przepływającej krwi wyodrębnić i zgromadzić same płytki krwi. Krwinki czerwone są podczas procedury oddawane dawcy z powrotem. Podczas procedury jest pobierana również niewielka ilość osocza, która jest potrzebna do zapewnienia płytkom warunków przeżycia.

Czy oddawanie płytek metodą aferezy jest bezpieczne dla dawcy?

Oczywiście tak, każdy dawca przed oddaniem płytek ma sprawdzony ich poziom w swoim organizmie (norma 150-400 tys) zanim zostanie zakwalifikowany do oddania płytek. Organizm zdrowego człowieka w ciągu jednego dwóch dni normalizuje poziom płytek do poziomu sprzed zabiegu.
Nie ma możliwości zakażenia,gdyż wszelki medyczny sprzęt używany do zabiegu jest jednorazowy i po użyciu po każdym dawcy niszczony.

Kto może być dawcą płytek?

Jeśli jesteś dawcą krwi pełnej, masz skończone 18, nie przekroczyłeś 60 roku życia, ważysz co najmniej 50 kg możesz prawdopodobnie być dawcą płytek.
Musimy jednak mieć pewność, że posiadasz wystarczająco dużo płytek, aby być ich dawcą dlatego dobrze jest, abyś przed oddaniem płytek chociaż raz oddał pełną krew !

Czy oddawanie płytek jest skomplikowane?

Płytki można oddawać tylko w siedzibie RCKiK przy ulicy Kośnego 55 najlepiej w godzinach rannych. Można je oddawać co miesiąc.
Po zakończeniu procedury można przystąpić do normalnej aktywności z wyłączeniem ćwiczeń gimnastycznych na siłowni i dźwigania ciężarów. Otrzymuje się na ten dzień zwolnienie z pracy.

Co trzeba zrobić by zostać dawcą plytek?

Zgłoś w rejestracji RCKiK lub u lekarza chęć zostania dawcą płytek. Poinformujemy cię o wszystkich szczegółach!

Stan krwi na dzień: 10.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.