Dostępność
FB

Informacja

W wyniku szerzących się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z wprowadzonym w Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stanem epidemii, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu zawiadamia, że zaplanowane szkolenia pn. „Współczesne zasady leczenia krwią i jej składnikami” dla pielęgniarek i położnych w zakresie podstawowym w terminie 19-20 maja 2020 r. oraz w zakresie uzupełniającym na dzień 19 maja 2020 r. zostają odwołane. Jednocześnie przypominamy, że na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w prawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, w przypadku stanu epidemii ważność wydanych zaświadczeń ulega przedłużeniu o sześć miesięcy, licząc od dnia upływu ich ważności. Kolejne, zaplanowane terminy szkoleń pn. „Współczesne zasady leczenia krwią i jej składnikami”, w tym najbliższe w zakresie podstawowym 15-16 września 2020 r. oraz w zakresie uzupełniającym dnia 15 września 2020 r., na dzień dzisiejszy, pozostają bez zmian. Przypominamy o konieczności wypełnienia zaktualizowanych formularzy zgłoszeniowych pielęgniarek i położnych na nowy termin szkoleń.

Stan krwi na dzień: 28.05.2020

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus średni stan
AB RhD plus średni stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.