Dostępność
FB

Informacja

21 maja 2021 r.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz.U.2021.902 z dnia 2021.05.14) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu zaprasza na  szkolenia podstawowe i uzupełniające, które z uwagi na sytuację epidemiologiczną zorganizowane będą w formie zdalnej.

Więcej szczegółow w zakładce "Dla pielęgniarek i położnych"

 


2 kwietnia 2020

W wyniku szerzących się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z wprowadzonym w Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stanem epidemii, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu zawiadamia, że organizacja zaplanowanych na 2020 r. szkoleń, w tym szkoleń pn. „Współczesne zasady leczenia krwią i jej składnikami” dla pielęgniarek i położnych w zakresie podstawowym i uzupełniającym zostaje zawieszona do odwołania.

Jednocześnie przypominamy, że na podstawie postanowień § 6a ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.05.2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, w przypadku stanu epidemii ważność wydanych zaświadczeń ulega przedłużeniu o sześć miesięcy, licząc od dnia upływu ich ważności oraz o dalszy czas określony nieprzekraczający trzech miesięcy w przypadku nieustania epidemii.

Informujemy, że na podstawie zapisów § 6a ust. 3 Rozporządzenia Dyrektor RCKiK w Opolu podjęła decyzję o przedłużeniu ważności zaświadczeń o odbyciu szkoleń zorganizowanych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu i uzyskaniu uprawnień do przetaczania krwi i jej składników dla zaświadczeń wydanych pielęgniarkom i położnym biorącym udział w:

a) szkoleniu podstawowym w dniach 22-23.03.2016 r. do dnia 23.12.2020 r.

b) szkoleniu uzupełniającym w dniu 22.03.2016 r. do dnia 22.12.2020 r.

 

Po dokonaniu wiążących ustaleń w zakresie odwieszenia organizacji szkoleń, w tym terminów jak i formy organizacji szkoleń, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu niezwłocznie zawiadomi wszystkich zainteresowanych.

Stan krwi na dzień: 10.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.