Dostępność
FB

ISBT 128 - międzynarodowy standard znakowania krwi i jej składników

  • Kod znakowania krwi i jej składników w placówkach publicznej służby krwi zgodny ze standardem ISBT 128 
  • ISBT 128 STANDARD Technical Specification 

Stan krwi na dzień: 17.02.2020

Legenda:

A RhD plus wystarczający stan
B RhD plus wystarczający stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus wystarczający stan
AB RhD minus wystarczający stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.