Dostępność
FB

Dla pielęgniarek i położnych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
prowadzi szkolenia
dla pielęgniarek i położnych w zakresie:
„Współczesne Zasady Leczenia Krwią I Jej Składnikami”
podst. prawna: 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1026 z pozn. zm.)

SZKOLENIA ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

Rodzaj i czas szkolenia:

Szkolenie podstawowe - 2 dni

Szkolenie uzupełniające – 1 dzień
 

Zgłoszenia należy kierować drogą elektroniczną na adres:

szkolenia@rckik-opole.com.pl oraz faxem: 77 44 10 821


Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony RCKiK w Opolu jest: 

- w sprawach merytorycznych:

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. medycznych: lek. Katarzyna Weiner-Szokalska - specjalista transfuzjologii klinicznej

tel. 77 4446573
      77 4410820
e-mail: dyrektor.medyczny@rckik-opole.com.pl

 

- w sprawach organizacyjnych:

 Aleksandra Lewicka

tel. 77 44 13 838

szkolenia@rckik-opole.com.pl


 

Stan krwi na dzień: 22.09.2020

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus średni stan
AB RhD plus średni stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.