Dostępność
FB

Dla diagnostów laboratoryjnych i analityków medycznych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

prowadzi szkolenia

dla diagnostów laboratoryjnych oraz techników analityki medycznej województwa opolskiego w zakresie:

Immunologia Transfuzjologiczna

 

Szkolenia prowadzone są dwa razy w roku. Zainteresowani powinni zgłosić swój akces na arkuszu zgłoszeniowym dostępnym na stronie RCKiK Opole, a o zakwalifikowaniu na szkolenie zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

 

Rodzaje szkoleń:

 SZKOLENIE PODSTAWOWE

Kurs adresowany jest do osób zatrudnionych w pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej, którzy posiadają co najmniej roczną praktykę w wykonywaniu badań immunohematologicznych, odbytą w pełnym wymiarze czasu pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy odpowiadającemu rocznemu pełnemu wymiarowi czasu pracy przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym.

Czas trwania szkolenia:10 dni

Całkowity koszt szkolenia: 920,00PLN (koszt uczestnictwa 720,00 PLN + koszt egzaminu 200,00 PLN)/os.

 

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Kurs adresowany jest do osób,które posiadają uprawnienia do wykonywania badań,ale z różnych przyczyn wystąpiła u nich ponad dwuletnia przerwa w pracy w pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej.

Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym.

Czas trwania szkolenia: 5 dni

Całkowity koszt szkolenia:650,00PLN (koszt uczestnictwa 450,00 PLN + koszt egzaminu 200,00 PLN)/os.

 

EGZAMIN WERYFIKACYJNY

Egzamin przeprowadzany jest jako weryfikacja umiejętności nabytych na szkoleniu podstawowym lub uzupełniającym.

 

Pozytywne zaliczenie egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia uprawniającego diagnostów laboratoryjnych do wykonywania badań immunohematologicznych i autoryzacji wyników, a techników analityki medycznej - do wykonywania badań immunohematologicznych .

Koszt egzaminu: 200,00PLN/os.

 

 

Należność za kurs i/lub egzamin winna być przekazana na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem kursu i/lub egzaminu.

 

30 1130 1219 0026 3121 5820 0001 w BGK O/Opole

 

W tytule przelewu należy umieścić odpowiedni rodzaj szkolenia:

 

1. SZKOLENIE PODSTAWOWE / SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE / EGZAMIN WERYFIKACYJNY

2. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

 

Zgłoszenia na szkolenie/egzamin należy kierować:

fax: 77 44 10 821

Pobierz arkusz zgłoszeniowy - format pdf


Pobierz arkusz zgłoszeniowy - format doc

Termin najbliższego szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej:

 

12.04.2021 – 23.04.2021

SZKOLENIE PODSTAWOWE i UZUPEŁNIAJĄCE* 

11.10.2021 – 22.10.2021

SZKOLENIE PODSTAWOWE i UZUPEŁNIAJĄCE*

09.12.2021

SPOTKANIE SEROLOGICZNE

 

 

 

 

 


UWAGA !!!

  • O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Na szkolenia kwalifikowane są jedynie osoby zatrudnione w pracowniach serologicznych pozostających pod merytorycznym nadzorem RCKiK w Opolu.
  • Szkolenia adresowane są również do pracowników laboratoriów medycznych posiadających ważne uprawnienia do wykonywania badań serologicznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu immunologii transfuzjologicznej.
  • Istnieje również, w umotywowanej sytuacji, możliwość przeprowadzenia szkoleń indywidualnych, na prośbę osoby zainteresowanej, w dogodnym terminie.

Stan krwi na dzień: 03.12.2021

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.