Dostępność
FB

Dla diagnostów laboratoryjnych i analityków medycznych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

prowadzi szkolenia

dla diagnostów laboratoryjnych oraz techników analityki medycznej województwa opolskiego w zakresie:

Immunologia Transfuzjologiczna

 

Szkolenia prowadzone są dwa razy w roku. Zainteresowani powinni zgłosić swój akces na arkuszu zgłoszeniowym dostępnym na stronie RCKiK Opole, a o zakwalifikowaniu na szkolenie zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

 

Rodzaje szkoleń:

 SZKOLENIE PODSTAWOWE

Kurs adresowany jest do osób zatrudnionych w pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej, którzy posiadają co najmniej roczną praktykę w wykonywaniu badań immunohematologicznych, odbytą w pełnym wymiarze czasu pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy odpowiadającemu rocznemu pełnemu wymiarowi czasu pracy przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym.

Czas trwania szkolenia:10 dni

Całkowity koszt szkolenia: 1200,00PLN za osobę

 

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Kurs adresowany jest do osób,które posiadają uprawnienia do wykonywania badań,ale z różnych przyczyn wystąpiła u nich ponad dwuletnia przerwa w pracy w pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej.

Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym.

Czas trwania szkolenia: 5 dni

Całkowity koszt szkolenia800,00PLN za osobę.

 

EGZAMIN WERYFIKACYJNY

Egzamin przeprowadzany jest jako weryfikacja umiejętności nabytych na szkoleniu podstawowym lub uzupełniającym.

 

Pozytywne zaliczenie egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia uprawniającego diagnostów laboratoryjnych do wykonywania badań immunohematologicznych i autoryzacji wyników, a techników analityki medycznej - do wykonywania badań immunohematologicznych .

 

 

Należność za kurs  winna być przekazana na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem kursu i/lub egzaminu.

 

30 1130 1219 0026 3121 5820 0001 w BGK O/Opole

 

W tytule przelewu należy umieścić odpowiedni rodzaj szkolenia:

 

1. SZKOLENIE PODSTAWOWE / SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE / EGZAMIN WERYFIKACYJNY

2. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

 

Zgłoszenia na szkolenie/egzamin należy kierować:

fax: 77 44 10 821

Pobierz arkusz zgłoszeniowy - format pdf


Pobierz arkusz zgłoszeniowy - format doc

Termin najbliższego szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej:

 

28.03.2022 – 08.04.2022

SZKOLENIE PODSTAWOWE i UZUPEŁNIAJĄCE* 

17.10.2022 – 28.10.2022

SZKOLENIE PODSTAWOWE i UZUPEŁNIAJĄCE*

*Szkolenie uzupełniające obejmuje pierwszy tydzień szkolenia podstawowego.


UWAGA !!!

  • O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Na szkolenia kwalifikowane są jedynie osoby zatrudnione w pracowniach serologicznych pozostających pod merytorycznym nadzorem RCKiK w Opolu.
  • Szkolenia adresowane są również do pracowników laboratoriów medycznych posiadających ważne uprawnienia do wykonywania badań serologicznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu immunologii transfuzjologicznej.
  • Istnieje również, w umotywowanej sytuacji, możliwość przeprowadzenia szkoleń indywidualnych, na prośbę osoby zainteresowanej, w dogodnym terminie.

Stan krwi na dzień: 10.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.