Dostępność
FB

Osocze od ozdrowieńców


 

Jesteś ozdrowieńcem?

Prosimy osoby, które pokonały chorobę COVID-19 lub bezobjawowo przeszły zakażenie wirusem SARS-Cov-2 o oddawanie osocza.

 

Osocze to zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Zgłoś siędo RCKiK, umów się na wizytę i oddaj osocze dla potrzebujących.

Możesz pomóc pacjentom, u których przebieg choroby jest ciężki i przyczynić się do uratowania ich zdrowia lub życia. Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, po przetoczeniu mają za zadanie zblokować namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem.

 

Kto może zostać Dawcą osocza jako Ozdrowieniec?

 Zapoznaj się z nowymi zasadami:

  1. osoby po zakażeniu SARS-CoV-2/po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19,
    u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji,
  2. osoby bez ciężkiej, przewlekłej choroby,
  3. osoby, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie było wykonywanej operacji, zabiegu endoskopowego, 
  4. osoby, które spełniają kryteria dla dawców krwi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Osoby, które w przeszłości otrzymywały przetoczenia krwi lub jej składników oraz kobiety, które były kiedykolwiek w ciąży podlegają odrębnej procedurze: pobranie próbki krwi i oznaczenia przeciwciał do antygenów HLA  przed donacją osocza.

 

Rekomendujemy wcześniejszy bezpośredni kontakt telefoniczny z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ponieważ szczegóły pobrania są ustalane indywidualnie z każdym dawcą. Nie są wymagane jakiekolwiek dodatkowe badania wykonywane indywidualnie przez dawcę. Niezbędne badania dla dawców zapewnione są przez publiczną służbę krwi.

Kontakt:

RCKiK w Opolu – tel.: 77 44 13 803      77 44 13 810

e-mail: lekarz@rckik-opole.com.pl

    


27 kwietnia 2020 r. pobraliśmy osocze od pierwszego Krwiodawcy ozdrowieńca.

Dziękujemy Panu Dariuszowi 


Stan krwi na dzień: 29.11.2020

Legenda:

A RhD plus brakujący stan
B RhD plus średni stan
AB RhD plus średni stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus brakujący stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.