Dostępność
FB

Osocze od ozdrowieńców


 

Jesteś Ozdrowieńcem?

Prosimy osoby, które pokonały chorobę COVID-19 lub bezobjawowo przeszły zakażenie wirusem SARS-Cov-2 o oddawanie osocza oraz zapoznanie się z poniższymi  informacjami.

 

Osocze to zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19  z ciężkimi zagrażającymi życiu objawami zakażenia.  Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, po przetoczeniu choremu  mają za zadanie zblokować namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem.

Oddając osocze możesz pomóc wyzdrowieć innym.

KTO MOŻE ZOSTAĆ DAWCĄ OSOCZA?

Dawcą osocza jako  Ozdrowieniec  mogą zostać osoby, które :

A) przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (które zostało potwierdzone  testami *, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl),

*Dowodem przebycia bezobjawowego zakażenia wirusem SARS-Cov-2 lub przechorowania COVID-19 jest jeden z trzech wyników badań: dodatni wynik NAT (tj. wymaz z nosogardzieli) lub dodatni wynik badania wykrywającego antygen SARS-Cov-2 lub dodatni wynik badania przeciwciał anty-SARS-CoV2.

B)zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej:

  • 14 dni od zakończenia objawów w przypadku osób , które przeszły zakażenie w sposób objawowy;
  • lub 14 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;

C) są w wieku 18-65 lat;

D) spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741)

Rekomendujemy wcześniejszy bezpośredni kontakt telefoniczny z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ponieważ szczegóły pobrania są ustalane indywidualnie z każdym dawcą.

RCKiK w Opolu – telefon: 77 44 13 803  lub   77 44 13 810

e-mail : lekarz@rckik-opole.com.pl

 

W celu usprawnienia procesu weryfikacji Pana/Pani stanu zdrowia jako Ozdrowieńca  wyrażającego  chęć oddania osocza , prosimy o zapoznanie się z załączoną ankietą

 

 

 

 

 

 


27 kwietnia 2020 r. pobraliśmy osocze od pierwszego Krwiodawcy ozdrowieńca.

Dziękujemy Panu Dariuszowi 


Stan krwi na dzień: 26.02.2024

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus niski stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.