Dostępność
FB
  • Walentynki 2020

  • Gala wręczenia odznak

  • drogoCENNA KREW

  • Program lojalnościowy

  • Jak zostać dawcą szpiku

Stan krwi na dzień: 17.02.2020

Legenda:

A RhD plus wystarczający stan
B RhD plus wystarczający stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus wystarczający stan
AB RhD minus wystarczający stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.