Dostępność
FB

Przetargi

Przetarg z dniaTemat przetargu:Termin składania ofert-wniosków
2019-01-21

Nr przetargu: ZP 1/2019

Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi

2019-01-31
2018-10-25

Nr przetargu: ZP 9/2018

Dostawa zestawów jednorazowych do pobierania krwinek płytkowych z aferezy oraz płynów do aferez.

2018-11-06
2018-10-09

Nr przetargu: ZP 8/2018 - Zadanie nr 1

Dostawa urządzeń mroźniczych  - zamrażarka do szokowego zamrażania osocza

2018-10-22
2018-10-05

Nr przetargu: ZP 8/2018 - Zadanie nr 2

Dostawa urządzeń mroźniczych - zamrażarka niskotemperaturowa.

2018-10-15
2018-09-18

Nr przetargu: ZPU 48/KO/2018

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników

2018-09-21
2018-08-28

Nr przetargu: ZPU 44/KO/2018

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:usług dotyczących jednoczesnego badania: RNA-HCV, DNA-HBV i RNA-HIV metodami biologii molekularnej (jakościowo), w materiale pobranym od dawców krwi.

2018-09-10
2018-08-17

Nr przetargu: ZP 6A/2018

Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych wraz dzierżawą hemoglobinometrów do oznaczania stężenia hemoglobiny

2018-08-27
2018-08-02

Nr przetargu: ZP 6/2018

Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych wraz dzierżawą hemoglobinometrów do oznaczania stężenia hemoglobiny

2018-08-14
2018-06-21

Nr przetargu: ZP 3A/2018

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

2018-07-02
2018-06-01

Nr przetargu: ZP 5/2018

Dostawa odczynników  do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej

2018-06-11
2018-05-14

Nr przetargu: ZP 4/2018

Dostawa czekolad

2018-05-25
2018-04-09

Nr przetargu: PN 1/2018 (powtórny)

Sprzedaż samochodu marki SKODA OCTAVIA COMBI

2018-04-20
2018-03-29

Nr przetargu: ZP 3/2018

Dostawa urządzeń laboratoryjnych

2018-04-10
2018-02-13

Nr przetargu: ZP 2A/2018

Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi

2018-02-21
2018-01-31

Nr przetargu: ZP 2/2018

Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi

2018-02-08
2018-01-08

Nr przetargu: ZP 1/2018

Dostawa zestawów jednorazowych do pobierania krwinek płytkowych z aferezy oraz płynów do aferez

2018-01-16
 

Stan krwi na dzień: 17.02.2019

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wystarczający stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus wystarczający stan
AB RhD minus wysoki stan
0 RhD minus wystarczający stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.