Dostępność
FB

Zastosowane środki poprawy efektywności energetycznej

Środki poprawy efektywności energetycznej

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94 poz. 551) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu informuje, że stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

  • Sukcesywna wymiana żarówek na energooszczędne
  • Wystąpienie do Energetyki Cieplnej Opolszczyzny o zmniejszenie mocy cieplnej dostarczanej do budynku RCKiK Opole
  • Zakup nowych urządzeń, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
  • Wymiana eksploatowanych urządzeń na urządzenia charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji. 

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.