Dostępność
FB

Załatwianie spraw

Podczas przyjmowania krwiodawców RCKiK w Opolu stosuje się do przepisów „Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.o publicznej służbie krwi” (Dz.U.97.106.681)

W zakresie załatwiania stron RCKiK nie stosuje się do przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, gdyż nie jest instytucją samorządową.
Sprawy bieżące są załatwiane zgodnie z trybem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

RhD (+) plus

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wystarczający stan
AB RhD plus wystarczający stan
0 RhD plus wysoki stan

RhD (-) minus

A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus wystarczający stan

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.